Jaskinia Niedźwiedzia - 28 marzec / Bear Cave.
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie.