Krzyżtopór, Sandomierz - 01 maj. / Krzyżtopór, Sandomierz in May.
Ruiny zamku w Krzyżtoporze - Stare miasto w Sandomierzu.