Czarna Hańcza - 18 sierpień. / Czarna Hańcza in August.
Czarna Hańcza, spływ, Mazury.