Bieszczady pochmurnie - wrzesień. / Cloudy Bieszczady in September.
Wielka Rawka, Mała Rawka, Dział.